آموزش زبان انگليسي ري يك

 
 
 

درس پژوهی آموزش در ژاپن - نوشته دکتر بختیاری

         مقاله درس پزوهی 

یکشنبه نوزدهم بهمن 1393 |

 

نمونه سوالات

 نمونه سوالات مدرسه شهید غیوری

 

با تشکر از همکار محترم در این واحد آموزشی 

فایل شماره 1

فایل شماره 2

یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 |

 

فیلمهای ویدیویی از دکتر کاترین لوییر در راستای درس پژوهی

یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 |

 

درس پژوهی

مقاله پژوهش معلم محور , پارادایمی نو در  پژوش های آموزشی توسط دکتر رضا ساکی به نگارش در آمده است و در شماره سوم از دوره پنجم فصل نامه راهبرد های آموزش (پاییز 1391) به چاپ رسیده است.

 

نویسنده در این مقاله ضمن تببین جایگاه پژوهش در حوزه کاری معلمان به پژوهش های معلم محور همچون اقدام پژوهی و درس پژوهی اشاره کرده و توضیحاتی ارائه می نماید. جهت دریافت این مقاله از طریق لینک ذیل می توانید اقدام کنید

به نگارش در آمده است و در شماره سوم از دوره پنجم فصل نامه راهبرد های آموزش (پاییز 1391) به چاپ رسیده است.

http://www.lessonstudy.ir/post/27 

 

یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 |

 

Making time for tasks and still covering the syllabus

This is the last in a series of four articles which will explore how to integrate a task-based approach into a typical textbook to maximise learning opportunities for your learners and to save teacher preparation time.


ادامه مطلب

یکشنبه بیست و یکم دی 1393 |

 

A Task-based approach

In recent years a debate has developed over which approaches to structuring and planning and implementing lessons are more effective. This article presents an overview of a task-based learning approach (TBL) and highlights its advantages over the more traditional Present, Practice, Produce (PPP) approach.

This article also links to the following activity.
Try - Speaking activities - Task-based speaking - planning a night out


ادامه مطلب

یکشنبه بیست و یکم دی 1393 |

 

دانلود نرم افزار